25 czerwca 2024

Hrubieszów: Bezkrólewie w spółdzielni

Prezes i członek zarządu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostali odwołani. A trzyosobowa Rada Nadzorcza zrzekła się mandatów.

Reklamy

 

Na ostatnim walnym zgromadzeniu członków Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie udzielono absolutorium prezesowi Krzysztofowi Pirogowiczowi i członkowi zarządu Modeście Olszówce.

 

Więcej:

Reklamy

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/4592,hrubieszow-bezkrolewie-w-spoldzielni

 

źródło: kronikatygodnia.pl

Reklamy