13 czerwca 2024

Hrubieszów: Bezpłatny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ukończenie kursu jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego, prowadzenie zajęć sportowych oraz wykładaniu zajęć w zawodzie i innych.

Reklamy

 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologi, metodyki i praktyki metodycznej o łącznej liczbie 85 godzin.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Reklamy

 

Zapisy:

Centrum Kształcenia „Edukator” w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 30a, 22-500 Hrubieszów.

Reklamy

Tel. komórkowy: 732 935 233.

Można zapisać się przez email: werbkarate@op.pl podać imię i nazwisko , tel, adres zamieszkania.

Zapisy: od dnia 5.01.2017

Pierwsze spotkanie – 21.01.2017 r w siedzibie Edukatora, ul. Leśmiana 30a, 22-500 Hrubieszów, godz 9.00.