19 lipca 2024

Jakie aspekty wpływają na koszty kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najczęściej zaciąganych zobowiązań w bankach w Polsce. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniego kapitału, potrzebnego do nabycia nieruchomości. Większość z nas, zaciągając kredyt hipoteczny robi to z myślą o kupnie mieszkania. Chcemy posiadać mieszkanie na własność, ale wiąże się to z ponoszeniem kosztów. Spłacając kredyt, musimy liczyć się także z kosztami odsetkowymi. Sprawdźmy, od czego zależą koszty kredytu hipotecznego.

Reklamy

 

Kredyt hipoteczny to bardzo powszechny sposób na sfinansowanie zakupu mieszkania. To, ile będzie wynosić rata kredytu, zależy przede wszystkim od wysokości oprocentowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest uzależnione od marży banku oraz od wysokości rynkowych stóp procentowych. Oprocentowanie takiego kredytu zależy przeważnie od stawek WIBOR na rynku międzybankowym. Przyjmując stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny) i dodając do tego marżę, bank ustala oprocentowanie kredytu.

Oprócz oprocentowania, klient zaciągający kredyt musi ponieść prowizję początkową, czy inaczej nazywaną prowizją od udzielenia kredytu. Taka opłata wynosi zazwyczaj ok. kilku procent wartości kredytu i jest pobierana jednorazowo, na samym wstępie.

Reklamy

Dodatkowo, każda osoba zaciągająca kredyt w Polsce musi przedstawić wkład własny. Zalecany wkład własny w 2017 roku wynosi 20 proc. wartości nieruchomości. Jednak minimalny, obowiązkowy wkład własny, wynosi 10 proc. wartości nieruchomości. Resztę wkładu można ubezpieczyć i w ten sposób nie wymagana jest całkowita wartość wkładu własnego. Przykładowo, jeśli nieruchomość jest warta 300 tys. zł to z własnej kieszeni będziemy musieli wyłożyć co najmniej 30 tys. zł.

O wysokości kosztu kredytu decyduje zdolność kredytowa kredytobiorcy. Zdolność jest oceniana przez bank na podstawie odpowiednich kryteriów. Chodzi m.in. o wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy pracowniczej, wartość posiadanego majątku, czy też sytuację życiową kredytobiorcy (rodzina, dzieci itp.). Jeśli bank ocenia, że dany kredytobiorca posiada wysoką zdolność kredytową, wtedy oferuje atrakcyjniejsze warunki. W takiej sytuacji można liczyć na niższą marże lub np. niższą prowizję początkową. Jeśli w ocenie banku, udzielenie kredytu danej osobie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, taki kredyt posiada wyższe koszty.

Reklamy

W tym kontekście warto także pamiętać o historii kredytowej kredytobiorcy. Lepsze warunki kredytu może otrzymać osoba, która terminowo spłaca posiadane kredytu i nie ma żadnych zaległych zobowiązań.

Na tym serwisie dowiesz się więcej o kredytach hipotecznych.

 

fot. mat. sponsora