23 kwietnia 2024

Hrubieszów: Ćwiczenia doskonalące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

W dniu 30.10.2014 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ćwiczenia miały charakter rajdu ćwiczebnego, podczas którego jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych realizowały wyznaczone zadania operacyjno – techniczne na poszczególnych etapach ćwiczeń.


Podczas ćwiczeń realizowano następujące zadania:

.       sprawdzenie czasów przybycia,
.       przegląd stanu technicznego pojazdów i sprzętu,
.       sprawdzenie znajomości przez strażaków parametrów taktyczno – technicznych sprzętu,
.       sprawdzenie znajomości zasad prowadzenia korespondencji radiowej,
.       zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
.       praca zestawem narzędzi hydraulicznych – cięcie, rozginanie, rozciąganie wraku samochodu osobowego,
.       techniki uwalniania,
.       pierwsza pomoc medyczna, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
.       przygotowanie poszkodowanego do przekazania wykwalifikowanym służbom medycznym
.       postepowanie przy zdarzeniach z udziałem pojazdów wyposażonych w instalacje LPG
.       oświetlenie terenu akcji,
.       zajęcia edukacyjne na świetlicy: zasady, techniki ratownictwa drogowego z użyciem sprzętu hydraulicznego (prezentacja, film edukacyjny),

Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Hrubieszowie przeszkolili strażaków z OSP KSRG oraz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie  z zasad kierowania ruchem drogowym podczas wypadków drogowych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 10 jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

 

info kpt. Tomasz Zwolak
fot. Katarzyna dubicka