Hrubieszów dla Archeologii – Archeologia dla Hrubieszowa

Hrubieszów jest ważnym punktem na archeologicznej mapie Polski, czego nikomu nie trzeba chyba już udowadniać, wobec czego pomysł zorganizowania konferencji w tym regionie jest jak najbardziej uzasadniony.

Reklamy

b>Ogólnopolska Konferencja Studentów Archeologii

Hrubieszów dla Archeologii – Archeologia dla Hrubieszowa

Inauguracja konferencji – HDK 16 kwietnia godz. 9:30

***

Dlaczego akurat w Hrubieszowie?

Hrubieszów jest ważnym punktem na archeologicznej mapie Polski, czego nikomu nie trzeba chyba już udowadniać, wobec czego pomysł zorganizowania konferencji w tym regionie jest jak najbardziej uzasadniony. Poza tym mamy już pewną tradycję w kwestii organizowania obrad studenckich na tej ziemi. Niemal dokładnie 30 lat temu w Werbkowicach odbyła się VII Międzynarodowa Sesja Studentów Archeologii. W dniach 17-22 kwietnia 1978 roku region hrubieszowski stał się centrum archeologicznym Polski dla młodzieży akademickiej. Jednak zasięg tematyczny obrad sięgał wówczas o wiele dalej poza granice naszego kraju. Podczas konferencji w Werbkowicach gościliśmy studentów oraz badaczy z Brna, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu, Lyonu a także Edynburga. Hasło przewodnie brzmiało: „Kontakty interkulturowe w Europie Środkowej w pradziejach i we wczesnym średniowieczu motorem postępu”.

***

Kiedy odbędzie się konferencja i kto odpowiada za jej organizację?

Całość będzie miała miejsce w dniach 16-19 kwietnia br. w Hrubieszowie i jego bezpośrednich okolicach. Organizatorami są przede wszystkim: Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Archeologii UMCS oraz Muzeum im. ks. St. Staszica, ale także władze samorządowe, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Miasta a także Fundacja du Chateau oraz TRH. Obrady odbywać się będą w Hrubieszowskim Domu Kultury oraz w pałacu w Czumowie. Mentorem konferencji jest dyrektor IA UMCS prof. A. Kokowski, który szczególnie zna wartość regionu hrubieszowskiego, o czym przypomina przy każdej okazji.

***

Kogo można się spodziewać w Hrubieszowie?

Będzie to ważne wydarzenie o podwójnym znaczeniu. Po pierwsze jest to czytelne nawiązanie do konferencji sprzed 30 lat, na której swoje pierwsze kroki w karierze naukowej stawiali „wielcy” dzisiejszej polskiej archeologii. Z drugiej strony będzie to, mamy nadzieję, początek nowej ery, w której Hrubieszów postrzegany będzie jako ważny punkt, skupiający archeologiczne środowiska naukowe, nie tylko studenckie. Gościć będziemy w sumie około 50 prelegentów: z Torunia, Wrocławia, Rzeszowa, Gdańska, Łodzi, Lublina a także z Mińska. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in.: prof. Aleksander Bursche, prof. Magdalena Mączyńska, prof. Sławomir Kadrow oraz wielu innych znanych badaczy, związanych z archeologią regionu hrubieszowskiego.

***

Jaki przebieg będzie miała konferencja ?

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Hrubieszowskim Domu Kultury w dniu 16 kwietnia będzie miało miejsce przekazanie niezwykle cennej kolekcji zabytków archeologicznych liczącej kilkaset sztuk, wśród której znajdują się liczne, niezwykle cenne naukowo przedmioty, dla których z powodzeniem można przeznaczyć oddzielne gabloty w Muzeum im. ks. St. Staszica. Jak duże zainteresowanie budzą owe zabytki, wspominane już wielokrotnie w prasie i telewizji, świadczy choćby fakt zgłaszania się do Muzeum osób pragnących zobaczyć owe „skarby” jeszcze na długo przed ich fizycznym przekazaniem do hrubieszowskich zbiorów archeologicznych. Podczas tej samej uroczystości „Laurem Masłomęckim” uhonorowany zostanie prof. Aleksander Bursche z Uniwersytetu Warszawskiego.
Hrubieszowska konferencja naukowa będzie także wielkim wydarzeniem medialnym. Lista patronatów jest długa i urozmaicona, a samemu otwarciu obrad towarzyszyć będą liczni reporterzy prasy, radia oraz telewizji. Po otwarciu konferencji przeprowadzony zostanie cały dzień obrad.

***

Tylko obrady?

Konferencje naukowe nie ograniczają się jednak jedynie do cyklu wykładów tematycznych. Kotlina Hrubieszowska ma zbyt wiele do zaprezentowania, by pozwolić na zamknięcie kilkudziesięciu studentów w jednej sali wykładowej bez możliwości pochwalenia się swoim bogactwem. Chcąc jak najlepiej pokazać nasze zaangażowanie, przewidzianych zostało wiele atrakcji, zarówno dla uczestników konferencji jak również dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic. Studenci wezmą udział w wycieczce, na trasie której znajdą się najważniejsze stanowiska archeologiczne regionu z Masłomęczem i Gródkiem na czele. Zwiedzą również hrubieszowskie muzeum. By nasi goście mogli lepiej poczuć atmosferę kresów, trzeci dzień obrad odbywał się będzie w pałacu w Czumowie nad samym Bugiem, gdzie prócz malowniczej scenerii zaimponować zamierzamy przyjezdnym także gościnnością. W podziękowaniu za współpracę i pomoc w organizacji konferencji studenci zaprezentują mieszkańcom Hrubieszowa pokaz tańca dawnego zespołu „Crinale”, pokazy walk rycerskich oraz prezentację tańców z pochodniami. Występ odbędzie się wieczorem 17 kwietnia w HDK. Wejściówką będzie zakupiona cegiełka, z której cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne, dla stowarzyszenia „Nieobojętni”. W tym miejscu gorąco zapraszamy na występ i prosimy o wsparcie naszej idei.

***

Konferencja naukowa i co dalej?

Konferencja jest częściowo sygnałem, zapowiedzią wydarzeń jakie będą miały miejsce wokół archeologii Kotliny Hrubieszowskiej. Mamy mnóstwo ciekawych i odważnych projektów związanych zarówno z wystawami jak również pracami wykopaliskowymi. Wiele jest jeszcze do zrobienia, a ostatnie przypadkowe znalezisko pochówku neolitycznego z Alojzowa jest dobrym przykładem, że jeżeli chodzi o archeologię regionu Hrubieszowskiego, to wcale nie trzeba szukać, żeby znaleźć.

info
Bartłomiej Bartecki