Hrubieszów: Edukator zaprasza na kursy wychowawców i kierowników wypoczynku i wycieczek

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego „Edukator” w Hrubieszowie przy ul. Leśmiana 30a zaprasza na kursy:

Reklamy

 

1. Kurs wychowawców wypoczynku – 36 godzin, cena 250 zł. brutto.

2. Kurs na kierowników wypoczynku – 10 godzin, cena 150 zł. brutto.

3. Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek – 10 godzin, 150 zł. brutto.

Robiąc 3 kursy – cały pakiet cena 450 zł. brutto.

 

Pierwsze spotkanie w dniach 17 – 18 czerwca 2017 r. – sobota oraz niedziela o godz 9.00 w siedzibie Edukatora, Hrubieszów ul. Leśmiana 30a.

Na podstawie art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195).

 

***

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

– nauczyciele lub osoby, które mają minimum średnie wykształcenie oraz posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy nauczycieli, osoby indywidualne, instruktorów sportu, kluby, organizatorów wycieczek i obozów.

ZAPISY i informacje pod nr tel: 732 935 233 oraz mailowo: werbkarate@op.pl (podać nr Tel., imię i nazwisko).

 

fot. mat. sponsora