Hrubieszów: Jubileusz Fundacji Du Chateau

21 października, odbyła się uroczystość rocznicowa poświęcona 20-leciu śmierci Profesora Stefana Du Chateau i okolicznościowa – związana z 25-leciem powołania przez niego Fundacji.

Reklamy

 

Organizatorem obchodów w Hrubieszowskim Domu Kultury, był Zarząd Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau – Organizacji Pożytku Publicznego.

Okolicznościowy wykład o życiu prof. Du Chateau wygłosił wiceprezes zarządu fundacji – Marek Blim. Na zakończenie złożono kwiaty przy tablicy poświęconej profesorowi, któa znajduje się na ścianie czołowiej budynku HDK. 

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Lekcja historii w dworku Du Chateau w Bokini

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: 25 lat Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau

WIADOMOŚCI – 20-lecie śmierci prof. Stefana Du Chateau. Wspomnienie o Fundatorze