Hrubieszów: Kąpielisko nad Huczwą na ukończeniu [ZDJĘCIA]

Dobiegają końca prace ziemne związane z profilowaniem brzegu Huczwy w celu utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (MOK) w okolicach tamy przy ul. Ciesielczuka.

Reklamy

Roboty obejmują zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do Huczwy, polegające na profilowaniu prawego brzegu rzeki, przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie, w obrębie działek oznaczonych numerami 387 i 884/5 na odcinku o długości 58,5 m.

Na wyprofilowanym w ten sposób terenie o powierzchni 927 m2 została rozplantowana warstwa dowiezionego piasku o grubości 30 cm.

Reklamy

­

Na realizację inwestycji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zlewni w Białej Podlaskiej wydał pozwolenie wodnoprawne, a Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała pozwolenie od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowany termin ukończenia prac to 31 sierpnia 2021 r., a ich koszt wyniesie 71 110 zł.

Według planów, na wiosnę przyszłego roku ma rozpocząć się w pobliżu budowa przystani kajakowej na Huczwie.

­


ZDJĘCIA:

­

fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Budowa kąpieliska na Huczwie rozpoczęta [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Budowa kąpieliska na Huczwie rozpoczęta [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →