Hrubieszów: Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Edukator Hrubieszów zaprasza kurs zawodowy – Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej z wpisem do rejestru KWP w Lublinie.

Reklamy

 

Centrum Kształcenia „Edukator” w Hrubieszowie: ul. Leśmiana (na terenie szpitala), 22-500 Hrubieszów, organizuje kurs zawodowy – Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej z egzaminem wewnętrznym, z wpisem do rejestru KWP w Lublinie.

Aby ubiegać się o taki wpis należy ukończyć kurs i pozytywnie zdać egzamin.

 

INFORMACJA I ZAPISY

tel. 732 935 233

email: werbkarate@op.pl

 

Pierwsze spotkanie kursantów: 2.04.2017. (sobota), godz 9.00 w Edukator Hrubieszów ul. Leśmiana (na terenie szpitala). Płatne w trzech ratach lub do uzgodnienia.

 

Wymagania dla kandydata:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Ukończone 21 lat.

3. Wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych.

5. Niekaralność.

6. Zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań stwierdzona orzeczeniem lekarskimi psychologicznym, którego ważność nie upłynęła.

 

fot. mat. sponsora