Hrubieszów: Magistrat przygotowany do obsługi e-dowodów osobistych

Od 4 marca każdy, kto złoży wniosek o dowód osobisty, otrzyma dokument z chipem. Urzędnicy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Hrubieszów są przygotowani do obsługi oprogramowania do e-dowodów osobistych.

Reklamy

 

Dla obywatela składającego wniosek o dowód ta zmiana będzie całkowicie niezauważalna. Wszystko będzie przebiegało tak, jak dotychczas. Od wydawanych obecnie dowodów nowy dowód będzie odróżniała jedynie obecność chipa. 

E-dowód będzie się składał z warstwy graficznej – takiej jak obecnie wydawane dokumenty i warstwy elektronicznej. Obywatel odbierający taki dowód, będzie mógł zdecydować, czy warstwę elektroniczną uaktywnić czy nie. Jeśli nie zrobi tego teraz – będzie mógł w każdej chwili zmienić zdanie.

Reklamy

 

Co da posiadanie e-dowodu?

Docelowo e-dowód ma stanowić narzędzie ułatwiające komunikację obywatela z urzędem. Jego warstwa cyfrowa ma także dodatkowo chronić obywatela przed skutkami użycia skradzionego, bądź zgubionego dowodu. Warstwa elektroniczna dowodu będzie zawierała te same dane, które są zawarte w warstwie graficznej, uzupełnione o zdjęcie biometryczne i trzy certyfikaty.

Pierwszy z nich to certyfikat obecności. Jego obecność sprawi, że zbliżenie dowodu do terminala będzie bez wątpliwości potwierdzało, że osoba posługująca się dokumentem była w określonym miejscu (np. w urzędzie czy na lotnisku). Kolejne dwa certyfikaty: identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat podpisu osobistego będą wymagały użycia jednego z dwóch PIN-ów, które obywatel otrzyma uaktywniając warstwę elektroniczną dowodu. Posiadacze kwalifikowanego podpisu elektronicznego (można go kupić w specjalistycznych firmach) będą mogli także „wgrać” go w warstwę elektroniczną dowodu.

Pierwsze e-dowody otrzymają ci, którzy będą składać wnioski od 4 marca. Docelowo będą je mieli wszyscy Polacy, ale nastąpi to dopiero w 2029 roku. Dowody, które są obecnie w rękach obywateli będą obowiązywały aż do upływu terminu ich ważności. Dokumenty, które w kolejnych miesiącach i latach będą traciły ważność, zostaną wymienione na te z warstwą elektroniczną.

Wszystkie informacje o e-dowodach znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Informacji o e-dowodach udzielają również pracownicy Urzędu Miasta Hrubieszów: 

  • osobiście – pokój nr 18,
  • telefonicznie pod numerem tel. 84 696 23 80, w. 41.

Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym istnieje:

  • możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
  • możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (Poprzez platformę ePUAP); obywatel odwiedzi Urząd Miasta Hrubieszów wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
  • możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
  • możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną.

 

źródło: UM Hrubieszów