17 lipca 2024

Hrubieszów: Masz dług? Odpracuj. Miasto pomaga zadłużonym lokatorom

Urząd miasta chce pomóc tym, którzy zalegają z czynszem za mieszkania komunalne. W tym celu opracowano specjalny program, dzięki któremu każdy zadłużony lokator będzie mógł spłacić swoje zobowiązania poprzez wykonanie określonych prac na rzecz miasta.

Reklamy

 

– Celem tego programu jest wygaśnięcie zobowiązania pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a dłużnikiem poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy – mówi Tomasz Zając, burmistrz Hrubieszowa. – Jest on skierowany do dłużników, którzy są lub mogą być zagrożeni utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Udział w nim jest dobrowolny.

Należy jednak pamiętać, że program nie dotyczy zadłużenia objętego postępowaniem komorniczym i dotyczy tych, których zadłużenie przekracza 2,5 tys. zł.

Reklamy

Osoba zainteresowana odpracowaniem swojego długu powinna złożyć do burmistrza wniosek, w którym określa, jakie czynności może wykonać, w jakich godzinach oraz w jakim okresie czasowym (np. tydzień, miesiąc). Na tej podstawie – po akceptacji przez burmistrza – urząd przygotuje stosowną umowę w sprawie odpracowania spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

Jakiego rodzaju prace wchodzą w rachubę? Są to głównie prace porządkowe: sprzątanie piwnic, strychów, klatek schodowych, w lokalach po eksmisjach lub remontach, zamiatanie i porządkowanie ulic, chodników, skwerów, parkingów, odśnieżanie chodników, dróg wewnętrznych i przystanków, załadunek i wyładunek rzeczy, rozładunek opału do kotłowni, usuwanie ogłoszeń i reklam, zbieranie śmieci z terenów gminnych.

Reklamy

Dłużnik może również wykonywać drobne prace remontowe, malarskie, prace ogrodnicze jak np. koszenie, grabienie i usuwanie liści, podlewanie kwietników, odchwaszczanie i porządkowanie terenów zielonych.

Urzędnicy podkreślają, że zakres prac może obejmować również inne świadczenia. Warto dodać, że każdy dłuż- nik może uzyskać zgodę na zmianę formy spłaty zadłużenia tylko jeden raz. Miasto ze swojej strony gwarantuje dłużnikowi przeszkolenie BHP, zapewnia też narzędzia niezbędne do wykonania zleconego świadczenia rzeczowego, którego wartość ustalono w wysokości 12 zł za godzinę.

 

źródło: Gazeta Hrubieszowska