18 czerwca 2024

Ślubowanie klas pierwszych w hrubieszowskiej Jedynce

W październiku 2017 roku wszyscy uczniowie klas pierwszych w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców oraz swoich rodziców złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Reklamy

 

Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Edyta Kucharska. Powitała wszystkich zebranych, szczególnie zwróciła się do bohaterów dnia i poprosiła o przedstawienie umiejętności, które dzieci zdobyły przez dwa miesiące nauki w szkole.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, podczas którego wykazali się wiedzą na temat swojej Ojczyzny oraz znajomością zasad obowiązujących w szkole, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.

Reklamy

Uroczystego aktu pasowania na uczniów dokonały: pani dyrektor Edyta Kucharska, w – ce dyrektor Joanna Filipowicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Panasiewicz. Nad całością uroczystości czuwali przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego: Julia Grab, Oliwia Kisielewska i Dawid Pempko. Pamiątkowe dyplomy oraz piękne i efektowne czapki zostały sponsorowane przez Radę Rodziców.

Wspaniałą dekorację wykonały panie: Barbara Mielniczuk i Arleta Kowalska, a uczeń Jakub Wezgraj zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości.

Reklamy

Po części oficjalnej dzieci udały się do swoich klas, gdzie czekał na nie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ten niezwykle doniosły dzień był ogromnym przeżyciem dla dzieci oraz ich rodziców i na długo pozostanie w miłych wspomnieniach.

 

źródło i fot. SP nr 1