20 lipca 2024

Hrubieszów: Mieszkańcy pomogą wybrać koncepcję architektoniczną krytej pływalni

Jeszcze w grudniu 2017 rozpoczną się konsultacje społeczne opracowanej dwuwariantowej koncepcji architektonicznej krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Koncepcja w obydwu wariantach zakłada zlokalizowanie obiektu w sąsiedztwie istniejącej hali sportowej Dwójki. 

Projektowana kryta pływalnia będzie obiektem dobudowanym do południowej ściany szczytowej hali. Pływalnia usytuowana będzie częściowo na terenie zielonym, a w części na utwardzonym obszarze dawnego boiska. 

Reklamy

Ze względu na lokalizację w obszarze zurbanizowanym, blisko centrum miasta, teren jest uzbrojony zarówno w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jaki i gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne. 

W wariancie 1 przyjęto prostą, modernistyczną bryłę budynku z dużą ilością przeszkleń i o płaskich dachach, zamkniętych ściankami kolankowymi z poziomymi liniami gzymsów. Zaprojektowano płaskie dachy pogrążone z odwodnieniem wewnętrznym.

Reklamy

W wariancie 2 koncepcji obrys budynku nie zmienił się względem wariantu 1. Zmieniono natomiast kształt bryły budynku w części mieszczącej halę basenową i wieży zjeżdżalni. W miejsce płaskiego dachu zaproponowano dach stromy o nachyleniu takim, jak dach hali sportowej. Połacie wznoszą się w kierunku zachodnim, dzięki czemu sylwetka budynku staje się bardziej dynamiczna. Dodatkowym efektem, jaki uzyskano w tym wariancie, jest istotne powiększenie przeszklenia od strony zachodniej (frontowej) oraz bardziej przestrzenne wnętrze.

Oba warianty różnią się również pod względem wyposażenia. Szczegółowe informacje dostępne będą w dniu ogłoszenia konsultacji.

Autorem koncepcji jest AQUACO Sp. z o.o. z Wrocławia

Miasto Hrubieszów planuje w 2018 r. pozyskać środki na realizację inwestycji z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

źródło i grafika: UM Hrubieszów