25 lutego 2024

Hrubieszów: Nagrody dla nauczycieli

26 października na ręce dyrektorów, przekazano okolicznościowe nagrody dla nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat hrubieszowski.

Reklamy

26 października 2020 r. odbyło się spotkanie starosty hrubieszowskiego z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat hrubieszowski.

Podczas spotkania starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk przekazała na ręce dyrektorów okolicznościowe nagrody dla nauczycieli, dziękując tym samym za trud, wysiłek oraz determinację w pokonywaniu utrudnień spowodowanych pandemią.

Reklamy

To właśnie nauczyciele wykazali się szczególnym podejściem, wyrozumiałością, a także ogromną cierpliwością w kształceniu dzieci i młodzieży.

Starosta hrubieszowski wyraziła wdzięczność oraz podziękowała za podtrzymywanie szlachetnych tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, życząc tym samym wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty satysfakcji, radości oraz dobrego zdrowia.

Tegoroczne nagrody starosty hrubieszowskiego za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie:
Marek Kozielewicz,
Monika Ciesielczuk,
Daniel Buchowiecki,
Aneta Dąbrowska,
Monika Jabłońska,
Anna Wiśniewska.

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie:
Andrzej Chwedczuk,
Neonila Pawluk,
Marek Krasiński.

Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie:
Krystyna Wójtowicz,
Anna Teresa Szadowska,
Agnieszka Szymanik-Lipska.

Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie:
Bożena Kamińska.

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie:
Magdalena Mielniczuk,
Janusz Franckowski,
Katarzyna Naja,
Monika Jarmusz,
Joanna Goszko,
Anna Agnieszka Czerkawska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie:
Maria Jolanta Malicka.

Gratulujemy!


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie