21 maja 2024

Hrubieszów: Nauczyciele obchodzili swoje święto

W dniu 13 października 2015 r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 odbyły się połączone obchody miejskiego i szkolnego Dnia Edukacji Narodowej.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wyrazy uznania za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc naszych dzieci i młodzieży. Dziękując za zaangażowanie w pracę oświatową, życzę dużo satysfakcji z wykonywanych zadań. Niech edukacja i efekty wychowawcze będą zawsze źródłem przyjemności, a nigdy przyczyną przykrości. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów życzę osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, powodzenia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta
Tomasz Zając

W dniu 13 października 2015 r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 odbyły się połączone obchody miejskiego i szkolnego Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzył Pan Dyrektor Andrzej Pachla i powitał przybyłych gości – Burmistrza Miasta, Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, emerytowanych nauczycieli, oraz dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty miejskich zespołów szkół i przedszkoli.

Piękną i nastrojową część artystyczną „Tyle tobie zawdzięczam nauczycielu” zaprezentowały dzieci i młodzież Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 przygotowane przez Panie: Elżbietę Pochylczuk, Jolantę Podlewską, Małgorzatę Greszeta, Martę Lackowską. Oprawa muzyczna – Andrzej Pachla, dekoracje – Ewa Watras.

Następnie Burmistrz Miasta Tomasz Zając w wystąpieniu okolicznościowym, podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, życząc jednocześnie wielu sukcesów i satysfakcji z codziennej pracy.

W kolejnej części nauczyciele, którzy w wakacje zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, złożyli przed Burmistrzem uroczyste ślubowanie i odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego. Byli to: ksiądz Rafał Ćwikła – Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Pani Joanna Gumiela – Zespół Szkół Miejskich Nr 2, Pani Anita Baranowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3 oraz Pani Małgorzata Pasieka – Miejskie Przedszkole Nr 3.

Za wyróżniającą się pracę i sukcesy dydaktyczne Burmistrz Miasta wręczył 15 nagród finansowych. Zarządzeniem Burmistrza Nr 138/2015 z dnia 24 września 2015 r. nagrody otrzymali:

 1. Pani Iwona Kraczkowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 2. Pani Monika Jakoś – Wór – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 3. Pani Małgorzata Serafin – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 4. Pani Dorota Cybula – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 5. Pani Jolanta Podlewska – Zespół Szkół Miejskich Nr 1
 6. Pani Aneta Zamościńska – Kmiecik – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 7. Pani Marta Piątkowska – Mazurek  – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 8. Pani Izabela Czerw – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 9. Pani Beata  Lichoń – Fabrowska – Zespół Szkół Miejskich Nr 2
 10. Pani Anna Kryszczuk – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 11. Pani Joanna Tumiłowicz – Fijołek – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 12. Pan Dominik Stajszczyk  – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 13. Pani Marzanna Bednarczuk – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 14. Pani Agnieszka Siejko – Miejskie Przedszkole Nr 1
 15. Pani Lucyna Tocha – Miejskie Przedszkole Nr 3

Podziękowania zostały skierowane także do nauczycieli, którzy tego dnia odbierali inne nagrody i odznaczenia resortowe:

 • Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Elżbieta Szkalej – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – Pani Joanna Różańska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – Pani Aneta Derlak, Pani Małgorzata Hanc, Pani Anna Kryszczuk – Zespół Szkół Miejskich Nr 3

W trakcie wspólnych uroczystości dziewięciu nauczycieli otrzymało także nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1:

 1. Aneta Rycerz
 2. Agnieszka Kolano
 3. Edyta Kucharska
 4. Edyta Miller – Wiatrowska
 5. Tomasz Magdziak
 6. Elżbieta Pochylczuk
 7. Katarzyna Szczuk
 8. Ewa Bohonos
 9. Magdalena Słowik

Ostatnim punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu na najmilszego nauczyciela Zespołu Szkół Miejskich Nr 1, którym został Pan Tomasz Magdziak.

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów