15 kwietnia 2024

Hrubieszów: Nie ma mowy o odchodzeniu od łóżek pacjentów, ani o likwidacji szpitala, czy poszczególnych jego oddziałów – informuje Alicja Jarosińska

Jak informuje pełniąca obowiązki dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie Alicja Jarosińska w piśmie przesłanym do naszej redakcji – wszystkie oddziały szpitala funkcjonują bez zakłóceń i nie ma mowy o odchodzeniu od łóżek pacjentów, ani o likwidacji szpitala, czy poszczególnych jego oddziałów.

Informacja p.o. dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie Alicji Jarosińskiej, przesłana w dniu wczorajszym do redakcji lubiehrubie.pl:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego!

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, jakoby Szpital w Hrubieszowie miałby być przygotowywany do prywatyzacji oraz jakoby miały być likwidowane oddziały szpitala informuję, że osoby rozpowszechniające te kłamstwa desperacko i bezwzględnie zajmują się taką dezinformacją, ponieważ „grają w swoją grę”, nie licząc się z dobrem ogółu. Chociaż, niektóre z tych osób cynicznie próbują powoływać się na „dobro” mieszkańców regionu. Prawda jednak jest diametralnie inna, bo jak moralnie oceniać rozpowszechnianie kłamstw w celu zastraszania mieszkańców regionu groźbą, jakoby jedyny szpital w okolicy miał być zlikwidowany lub sprywatyzowany.

Takimi głęboko niemoralnymi działaniami niektórych osób wobec mieszkańców regionu było wymuszanie na części personelu Szpitala składania wypowiedzeń z pracy, bo obecnie część personelu, aczkolwiek niechętnie, ale przyznaje, że składanie tych wypowiedzeń nie było ich autonomiczną decyzją. Są pracownicy, przyznający, że były na nich wywierane naciski. Jak oceniać postawę moralną osoby, znanej mi z imienia i nazwiska, która kontaktując się telefonicznie z osobami z personelu szpitala domagała się przechodzenia lekarzy i pielęgniarek na fikcyjne zwolnienia lekarskie, aby doprowadzić do ewakuacji pacjentów szpitala i w ten sposób bezwzględnie i cynicznie udowadniać swoje egoistyczne racje, na przekór dobru mieszkańców regionu, narażając życie i zdrowie pacjentów?

Obecnie ok. 30 osób z personelu Szpitala wycofało swoje podania o rozwiązanie stosunku pracy, a szpital funkcjonuje bez zakłóceń, mimo usilnych działań grupy osób mieniących się rzekomymi „obrońcami”, ale czego… skoro szpital normalnie funkcjonuje.

Zaledwie kilka tygodni temu, w kwietniu przejęłam zarządzanie szpitalem w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na bieżące funkcjonowanie szpitala brakuje nam kwoty ok. 1 miliona 300 tys. zł. Przeprowadzany obecnie audyt bezlitośnie obnaża problemy finansowe, jakie zostawił poprzedni dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie. Mozolnie, krok po kroku, wraz z całym personelem odbudowujemy sytuację finansową.

Spodziewamy się w niedługim czasie podpisania umowy z NFZ w sprawie uruchomienia dziennej rehabilitacji dla ozdrowieńców covid-19. Wszystkie oddziały szpitala funkcjonują bez zakłóceń.

Ani przez chwilę nie było i oczywiście nie ma mowy o odchodzeniu od łóżek pacjentów, ani o likwidacji szpitala, ani poszczególnych jego oddziałów. To są cyniczne kłamstwa niektórych osób. W demokratycznym porządku prawnym ich działania ogólnie są zgodne z prawem, chociaż co prawda nie wszystkie, ale postawa moralna tych osób, starających się zakłócić sprawne wykonywanie usług medycznych powinna być negatywnie oceniana.

Mimo nacisków prowadzonych przez te osoby, wprost polegających na przerwaniu działalności szpitala i doprowadzeniu do ewakuacji pacjentów, nie bacząc na zagrożenia dla pacjentów, nasz zespół lekarski, pielęgniarski i pozostali pracownicy medyczni wspaniale i z zaangażowaniem na co dzień ratują życie i zdrowie mieszkańców regionu. Nie ulegają presji ze strony tamtych osób, prowadzących cyniczną i bezwzględną, głęboko niemoralną, nieetyczną grę o swoje własne interesy, ale kosztem dobra mieszkańców regionu i pacjentów hrubieszowskiego szpitala.

Dyrekcja SP ZOZ w Hrubieszowie i cały zespół, z poświęceniem wykonujący najważniejszą misję społeczną, jaką jest sprawna i niczym niezakłócana ochrona zdrowia mieszkańców regionu proszą o zachowywanie wstrzemięźliwości wobec brutalnie prowadzonej „własnej gry” grupy osób, które nie chcą się pogodzić z tym faktem, że szpital normalnie funkcjonuje. A chciałyby, w imię własnych, egoistycznych interesów wprowadzać w błąd opinię publiczną regionu poprzez bezprawne, nielegalne rozpowszechnianie kłamliwych plotek, pomówień, oszczerstw oraz publikacji o charakterze pozornie satyrycznym, ale poniżających godność osobistą osób.

Jestem w bieżącym, stałym kontakcie z organem właścicielskim, dotyczącym problemów Szpitala i jego sytuacji finansowej. Bardzo liczę na wsparcie finansowe ze strony Powiatu Hrubieszowskiego.

Z poważaniem,
Alicja Jarosińska,
p.o. dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie


Zobacz też:

Hrubieszów: Dyrektor SP ZOZ Alicja Jarosińska w sprawie opłat za praktyki studentów

Hrubieszów: Dyrektor SP ZOZ Alicja Jarosińska w sprawie opłat za praktyki studentów


LubieHrubie na Instagramie