23 maja 2024

Hrubieszów: Nie żyje Grażyna Krawczuk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki – nauczycielki Pani Grażyny Krawczuk, która odeszła w dniu 18.04.2020 r.

 

Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom.

W związku z panującą epidemią i ograniczeniami, nie możemy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w dniu 21.04.2020r w Hostynnym o godz. 13.00, dlatego łączymy się duchowo w  modlitwie.

Na zawsze zostanie Pani w naszych wspomnieniach.

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

oraz grono Emerytów

Miejskiego Przedszkola Nr 5  w Hrubieszowie