Hrubieszów: Nowy samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka w Hrubieszowie zakupiło samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej.

Reklamy

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie w ramach realizowanego projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zakupiło samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej.

Spółka nie posiadała dotąd samochodu do inspekcji kanalizacji sanitarnej, który byłby wyposażony w odpowiednią zabudowę. Utrudniało to prowadzenie przeglądów sieci i wykrywanie źródeł awarii, co tym samym negatywnie odbijało się na trafności oceny ich stanu.

Reklamy

Dodatkowo na wyposażeniu samochodu znajduje się zadymiarka kanałowa służąca do wytwarzania mgły (dymu) o rozległych zastosowaniach. Zadymiarka szczególnie pomocna jest przy wykrywaniu nielegalnych bądź wadliwych przyłączy kanalizacyjnych, wykrywaniu odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, sprawdzaniu szczelności zbiorników, osadników oraz szamb.

Zakup samochodu do monitoringu sieci kanalizacyjnej w całości jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. Oznacza to, że do jego zakupu Przedsiębiorstwo „dokłada” jedynie wymagany wkład własny w wysokości 15% wartości netto pojazdu.

 

info i fot. PGKiM Hrubieszów