21 kwietnia 2024

Hrubieszów: Ogłoszenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetargi nieograniczone ofert na wykonanie robót.

OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetargi nieograniczone ofert na wykonanie następujących robót:

Przetarg nr1

1. Wykonanie robót remontowych pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Ludnej 22 w Hrubieszowie.

2. Dobór i montaż stacji uzdatniania oraz zmiękczania wody w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 88 w Hrubieszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Oferty należy składać w sekretariacie przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 15.04.2024 r. do godz. 14.00.

Przetarg nr 2

1. Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych HSM.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie. Oferty należy składać w sekretariacie przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 17.04.2024 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymaganego wadium, zakresu robót i warunków przetargów, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 084 696 34 05 lub 691 497 212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd HSM


Zobacz też:

Hrubieszowska poradnia zdobyła Międzynarodowy Certyfikat Profilaktyczny [ZDJĘCIA

Zerknij na Instagram →


Artykuł sponsorowany – tekst – mat. partnera, fot. lubiehrubie