18 czerwca 2024

Hrubieszów: Pełny Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc dla Polaków w Sokalu

W dniach 4 – 5 kwietnia odbyła się w Hrubieszowie zbiórka żywnościowa i kwesta „Wielkanocny Koszy Wielkich Serc”. Łącznie zebrano 422 kg żywności, 1 543 zł. oraz około 300 książek.

Reklamy

 

Dary hrubieszowian i mieszkańców powiatu zbierali wolontariusze z SP nr 1 w Hrubieszowie, ZS nr 2 w Hrubieszowie, PZPSW w Hrubieszowie, OHP w Hrubieszowie, Technikum ZDZ, SP w Werbkowicach, Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.

Łącznie zebrano 422 kg żywności oraz datki pieniężne w wysokości 1 543 zł., które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia.

Reklamy

Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w największych placówkach handlowych w Hrubieszowie. Zebrane produkty zostaną przekazane dla Polaków w Sokalu na Ukrainie. Zebrane środki pieniężne wydatkowano na realizacje celów przedstawionych we wniosku o rejestrację przedsięwzięcia w MSWiA w Warszawie. Przewóz darów do Sokala nastąpi w dniu 14.04.2019 roku. Zebrano również około 300 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zabawki.

Wśród darczyńców znaleźli się: Parafia i Parafianie z kościoła Świętego Mikołaja w Hrubieszowie, Cukrownia w Werbkowicach, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie wraz z Placówkami podległymi, Nadleśnictwo Strzelce, Gminna Biblioteka w Uchaniach, Biblioteka „Zielony Kot” w Hrubieszowie, Społeczeństwo miasta i powiatu hrubieszowskiego, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wołyński. Środowisko 27 WDP AK Hrubieszów oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie, która niezawodnie oddelegowuje na każdą prośbę swoich uczynnych Druchów do ofiarnej służy i użycza środka transportu, Firma Transway, która przewiezie dary do Sokala po najniższych kosztach oraz Starosta Hrubieszowski, który partycypował w kosztach transportu darów do Sokala.

Reklamy

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

prezes SE Razem w Hrubieszowie

(fot. SE Razem)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Trwa zbiórka darów dla Polaków w Sokalu 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc – zebrano 405 kg żywności oraz ponad 1.500 złotych