Hrubieszów: PGKiM poszukuje technologa oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie poszukuje kandydatów na stanowisko technolog oczyszczalni ścieków.

Reklamy

 

Miejsce pracy: Hrubieszów

 

Opis stanowiska:

Reklamy

Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,

Zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,

Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,

Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,

Aktywny udział w procesie usuwania awarii,

Nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,

Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,

Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków.

Nadzór i kontrola nad wynikami badań wykonywanych w laboratorium,

 

Wymagania:

Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,

Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,

Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,

Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków,

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,

Umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,

Umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołem ludzi,

Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,

Prawo jazdy kategorii B,

Odpowiedzialność,

Odporność na stres,

Dyspozycyjność,

Wysoka kultura osobista.

Dodatkowymi atutami będą:

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewnej;

Znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska,  przepisów prawa dotyczących realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń;

Wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości;

Uprawniania budowlane sanitarne;

Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;

Znajomość prawa budowlanego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub osobiste złożenie dokumentów – CV wraz z listem motywacyjnym na Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów do dnia 12 kwietnia 2019r.

Informujemy uprzejmie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

(PGKiM Hrubieszów)