25 lutego 2024

Hrubieszów: PGKiM zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie informuje, że od dnia 22 października 2020 r. zostaje zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta.

Reklamy

Budynki PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Z przedsiębiorstwem można kontaktować się za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Reklamy

Tel.: (84) 535 38 11

Fax: (84) 535 38 48

E-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl

­

Składanie dokumentów

Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do wystawionej skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Kruczej 20. Koperty należy opisać nazwą sprawy oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej PGKiM Sp. z o.o. www.pgkimhrubieszow.pl

Wszelkie opłaty związane z wykonanymi usługami można realizować przelewami bankowymi, albo pocztowymi.

­

Wykaz telefonów kontaktowych:

Obsługa wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych:

tel. (84) 535 38 44

Rozliczanie zużycia wody i odprowadzanie ścieków:

tel. (84) 535 38 27

Rozliczanie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych:

tel. (84) 535 38 40

Rozrachunki z klientami, windykacja należności:

tel. (84) 535 38 23