Hrubieszów: Pierwszy trening na nowoczesnej ścianie wspinaczkowej

W dniu 4 października w 2 Pułku Rozpoznawczym przeprowadzony został pierwszy trening z zakresu wspinaczki i ratownictwa górskiego z użyciem nowoczesnej ściany wspinaczkowej.

Reklamy

 

Szkolenie przeprowadził instruktor wspinaczki skałkowej – st. chor. Daniel Młynarczuk.

W czasie szkolenia grupa została zapoznana  z warunkami bezpieczeństwa w czasie zajęć na obiekcie oraz metodyką i sposobem prowadzenia zajęć na ściance, co umożliwi im w przyszłości prowadzenie zajęć w ich grupach szkoleniowych.

Tematyką szkolenia, poza podstawowymi sposobami wspinania się, wykorzystywanymi technikami i sprzętem, były również linowe techniki zjazdowe i ewakuacyjne z wykorzystaniem różnych przyrządów zjazdowych.

 

Zdjęcia>>

 

Tekst: st. chor. Daniel Młynarczuk

Zdjęcia: Sekcja wychowawcza 2. hpr