Hrubieszów: Pomnik prof. Wiktora Zina – zagłosuj na jedną z zaproponowanych koncepcji

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie wyboru koncepcji architektoniczno – rzeźbiarskiej pomnika postaci profesora Wiktora Zina na deptaku miejskim przy ul. Rynek w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Konsultacjom poddaje się koncepcję pomnika – postaci wraz z projektem zagospodarowania terenu na działce nr 902/6 w formie graficznej (szkice, wizualizacje)  w dwóch wariantach:

  1. pomnik ławeczka – siedząca postać profesora Wiktora Zina, do której można się dosiąść  i wykonać pamiątkową fotografię,
  2. pomnik rzeźba – wolno stojąca postać profesora Wiktora Zina ukazująca profesora przy sztaludze, w charakterystycznej dla siebie pozie z węglem w dłoni.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Miasta Hrubieszowa oraz wyboru jednej spośród dwóch koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika profesora Wiktora Zina poddanych konsultacjom.

Koncepcje architektoniczno-rzeźbiarskie pomnika profesora Wiktora Zina na deptaku miejskim w Hrubieszowie będą udostępnione na stronie Urzędu Miasta w terminie konsultacji.

Konsultacje odbywać się będą od dnia 13 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie formularza, który należy dostarczyć w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. na poniższe adresy:

  1. listownie na adres Urząd Miasta w Hrubieszowie, mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów,
  2. osobiście w sekretariacie (pok. 1),
  3. lub pocztą elektroniczną na adres miasto@hrubieszow.pl

Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl, w ciągu 5 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

Radio Lublin: Wywiad  o ławeczce profesora Wiktora Zina >>

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów