13 kwietnia 2024

Hrubieszów: Pomoc dla rodzin ofiar eksplozji w Przewodowie

Na sesji w dniu 30 grudnia, rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dołhobyczów.

Podjęta uchwała przewiduje udzielenie z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego pomocy finansowej Gminie Dołhobyczów z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin ofiar poszkodowanych w wyniku eksplozji w Przewodowie. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na 2023 rok w wysokości 20 000 zł (po 10 000 dla każdej z rodzin).

W uzasadnieniu do podjętej jednogłośnie uchwały czytamy:

­

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na pomoc finansową dla rodzin ofiar poszkodowanych w wyniku eksplozji rakiety w Przewodowie w dniu 15.11.2022 roku, w wyniku której śmierć poniosło dwóch mieszkańców naszego powiatu. Gmina Dołhobyczów wypłaci pomoc finansową w postaci zasiłku celowego dla dwóch rodzin po 10 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa określona odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst.


źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. screen sesji RP


Zobacz też:

Policja i prokuratorzy wrócili na miejsce wybuchu rakiety w Przewodowie

Policja i prokuratorzy wrócili na miejsce wybuchu rakiety w Przewodowie


Zerknij na Instagram →