Hrubieszów: Porozumienie pomiędzy Policją a Zespołem Szkół nr 3 podpisane

Wczoraj w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy tą placówką oświatową, a Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Wczoraj Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki Dariusz Szadowski, w trakcie uroczystego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Hrubieszowie mł. insp. Grzegorzem Pietrasiakiem, podpisał porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy.

Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie w obszarze dydaktyczno – wychowawczym, mające na celu kształtowanie postaw młodzieży klasy o profilu mundurowym.

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, reprezentanci Komendy Powiatowej Policji zobowiązali się przede wszystkim do udzielenia stosownej pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów, mającej na celu przekazanie młodym ludziom fachowej wiedzy z zakresu specyfiki pracy Policji.

Zespół Szkół nr 3 w w Hrubieszowie zawarł już podobne porozumienia o współpracy z innymi służbami mundurowymi z naszego terenu. Utworzona klasa mundurowa jest ciekawą ofertą edukacyjną dla młodych ludzi.

W programach nauczania sprofilowanych klas mundurowych, oprócz obowiązkowego kształcenia ogólnego, poszerzonego o zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych i geografii, pojawią się zajęcia wynikające ze specyfiki poszczególnych formacji mundurowych. Będą one prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Planowane są również liczne zajęcia w terenie z instruktorami.

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów / E.K.