15 lipca 2024

Hrubieszów: Przetarg na mieszkanie

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Reklamy

OGŁOSZENIE

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa w ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 88, o powierzchni użytkowej 53,70 m2 (dwa pokoje, IV piętro) wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,90 m2.

Reklamy

Przetarg odbędzie się w biurze HSM przy ul. Polna 19 w dniu 23 lipica 2024 roku o godz. 13.00.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 190 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Reklamy

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w wysokości 13 tys. złotych do dnia 19.07.2024 r. na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy, wpłacone wadium zostanie zaliczone w cenę kupna. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa przeniesienia własności lokalu po wpłaceniu w ciągu 14 dni kwoty uzyskanej w przetargu.

Więcej informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni


Zobacz też:

Gdzieś w Hrubieszowie… – 1.07.2024 [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres lubiehrubie@gmail.com


Artykuł sponsorowany – tekst mat. partnera, fot. lubiehrubie