Hrubieszów: Radni podnieśli sobie diety

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 26 lutego, radni podjęli decyzję o zwiększeniu wysokości swoich diet.

Reklamy

 

Od tej pory radni otrzymywać będą odpowiednio: przewodniczący RM ok. 1550 zł. miesięcznie (do tej pory otrzymywał ok. 1390 zł), wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji RM ok. 960 zł (do tej pory ok. 680 zł), a pozostali radni ok. 840 zł (wcześniej ok. 570 zł).

Karana będzie również absencja na sesjach miejskich. Za każdą z nich radni nie otrzymają kolejnych 10 procent diety.

Uchwałę przegłosowano 10 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 2 przeciwnych. Jeden radny był nieobecny na sesji.

 

(fot. arch. lubiehrubie.pl)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Wynagrodzenie burmistrza zmniejszone o 25 procent, diety radnych również w dół

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Mniej dla burmistrza i dla radnych 

WIADOMOŚCI – Podwyżki wynagrodzenia burmistrza i radnych