Hrubieszów: Rewitalizacja po zmianach trwa

Budynek dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja 10, będący siedzibą Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau będzie własnością gminy.

Reklamy

 

Obiekt ten będzie pełnił rolę Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa, w którym mieścić się będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

– Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa będzie integrować lokalną społeczność, przyczyniać się do kształtowania postaw obywatelskich wynikających z bogatego dziedzictwa kulturowego miasta, co będzie miało istotny wpływ na ukazanie pozytywnych aspektów rewitalizacji śródmieścia – podkreśla Tomasz Zając, burmistrz Hrubieszowa – przygotowujemy już wniosek oraz dokumentację techniczną tego budynku wymaganą w staraniach o dofinansowanie inwestycji.

Zmiany będą również w budynku przy ul. 3 Maja 15A. Tu powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, w którym będzie się mieścić m.in. filia Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, biuro porad obywatelskich, świetlica socjoterapeutyczna, kluby: młodzieżowy i seniora. Budynek będący własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów, znajduje się na obszarze zdegradowanym i wymaga gruntownego remontu.

Obydwa budynki zostały zamienne wskazane w marcu przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych, jako obiekty publiczne, które powinny być poddane rewitalizacji. Zgodą na zamianę wydało Ministerstwa Rozwoju.

– Będziemy się jednak starać, żeby w przyszłości również te budynki – przy ul. Targowej i na Placu Wolności – zmieniły swój wizerunek i przeznaczenie – podkreśla burmistrz.

 

Źródło: UM Hrubieszów (GH)