Hrubieszów: Ruda żelaza o wysokiej zawartości… papierosów

Z uwagi na zagrożenie przemytem artykułów akcyzowych, teren terminalu Linii Hutniczej Szerokotorowej (dawna Linia Hutniczo-Siarkowa) jest objęty stałym monitoringiem ze strony Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklamy

 

Komórki podległe Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie na bieżąco analizują poziom ryzyka w tym obszarze i podejmują adekwatne działania.

2 i 3 lutego br. funkcjonariusze Czwartego Referatu Realizacji w Hrubieszowie zadecydowali o przeprowadzeniu szczegółowych kontroli pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski. Składy z rudą żelaza zostały zeskanowane urządzeniem rtg. Następnie, po analizie obrazu skanów, wytypowane wagony z surowcem poddano wnikliwej rewizji.

Pierwszego dnia akcji kontrolnej funkcjonariusze celno-skarbowi ujawnili w transportowanej rudzie żelaza 17 000 paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy. Wartość zatrzymanej kontrabandy wyniosła około 230 tys. zł.

Natomiast drugiego dnia wydobyto spod zwałów surowca kolejne 6750 paczek „trefnych” papierosów o wartości rynkowej ponad 90 tys. zł.

W przypadku wprowadzenia – ujawnionego w trakcie dwudniowych działań – nielegalnego i szkodliwego dla zdrowia towaru do obrotu uszczuplenia należności celnych oraz podatkowych Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 550 tys. zł.

Postępowanie w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Delegatura w Zamościu.

 

źródło i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie