15 lipca 2024

Hrubieszów: Staszic odebrał voucher na ekopracownię! [ZDJĘCIA]

W Światowym Dniu Ochrony Środowiska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w asyście wojewody lubelskiego Lecha Sprawki wręczyła vouchery laureatom konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Reklamy

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica jest jedyną szkołą w powiecie, która znalazła się w gronie laureatów konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Voucher w wysokości 50 000 zł z rąk minister klimatu i środowiska Anny Moskwy odebrały: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Aneta Karpiuk oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica Alicja Borkowska.

Reklamy

Nagroda konkursowa wraz z wkładem własnym organu prowadzącego, czyli Powiatu Hrubieszowskiego, w wysokości 5,500 zł, posłuży w całości utworzeniu i wyposażeniu ekopracowni oraz zrealizowaniu programu. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Nowa pracownia będzie też miejscem rozbudzania pasji wśród młodych przyrodników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, a przede wszystkim stałych bywalców Akademii Staśka, działającej w naszej szkole od 2019 roku.

Zgłoszenie konkursowe złożyła Marta Krupa – nauczyciel biologii I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica. W realizację zadania zaangażowała również uczniów: Kacpra Ligaja (IIIB), Jakuba Sowę (IA) i Pawła Budzyńskiego (IA). Chłopcy wykazali się pomysłowością i młodzieńczą fantazją, by w krótkim filmie przekazać najważniejsze treści i zwrócić uwagę komisji konkursowej na dokonania edukacji ekologicznej naszej szkoły z ostatnich 5 lat. Jak widać, zrobili to z sukcesem.

Reklamy

W zgłoszeniu ujęto między innymi:

1. Nowatorski program edukacyjny Akademia Staśka„Świat w mikroskali”„Ekologiczny na co dzień i od święta”

2. Akcje proekologiczne angażujące społeczność szkolną i środowisko lokalne „Na ratunek wróblom” – autorka: uczennica klasy biologiczno-chemicznej, pasjonatka przyrody i Laureatka Programu Lider Wiedzy i Ochrony środowiska – Matylda Ślażyńska. „Ekologiczne urodziny Stulatki”„Sadzenie drzew to zawsze dobry pomysł”

3. Prace badawcze dotyczące problemów środowiska lokalnego: „Ochrona bioróżnorodności powiatu hrubieszowskiego w obliczu zmniejszających się zasobów wodnych” –autorka: Oliwia Jaworska, uczennica klasy biologiczno-chemicznej; „Problem zapylenia powietrza na obszarze powiatu hrubieszowskiego w obliczu spalania węgla kamiennego z uwzględnieniem sytuacji w gminie Trzeszczany”– autorka: Natalia Kozioł, uczennica klasy biologiczno-chemicznej ; „Ochrona zasobów przyrody powiatu hrubieszowskiego w obliczu zmniejszenia się powierzchni terenów nieprzekształconych przez człowieka” – autorka – Izabela Mrozowska, uczennica klasy biologiczno-chemicznej.

4. Projekty autorskich ścieżek przyrodniczych: “Horodło – historia z naturą w parze” – autorka: Izabela Mrozowska; “Hrubieszów – moja mała ojczyzna” – autorka: Oliwia Jaworska “; „Bioróżnorodność łąk starorzecza Huczwy” – autor: Karol Kuczyński; „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – autorka: Matylda Ślażyńska.

Wymienione działania to tylko niektóre inicjatywy podjęte i zrealizowane w ostatnich pięciu latach. Tematyka, forma ich realizacji są wypadkową pasji, zainteresowań, potrzeb samych uczniów, a czasem potrzeb danej chwili. Nasi uczniowie, realizując zadanie, korzystają z własnego potencjału, pomysłowości, wiedzy i kompetencji. Każde z tych działań jest niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalna jest kreatywność młodego człowieka. Nowoczesna pracownia ekologiczna będzie centrum integracji działań promujących ekologię i dbałość o środowisko nie tylko młodzieży szkolnej, ale także społeczności lokalnej.info i fot. LO Staszic


Zobacz też:

Hrubieszów: Srebro dla Staszica! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Srebro dla Staszica! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →