Hrubieszów: Strażacy ponownie uczyli ratować

15 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się już drugie z sześciu zaplanowanych szkoleń skierowanych do nauczycieli w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

Reklamy

 

Prowadzona kampania edukacyjna ma na celu przedstawienie zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przedstawieniu uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz usystematyzowanie przedstawionych zagadnień.

 

W ramach warsztatów prowadzano zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

– przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy,

– bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku,   

– ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca,

– resuscytacji krążeniowo-oddechowa  dorosłych, dzieci i niemowląt,

– udrażniania dróg oddechowych,

– postępowania pourazowe: rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia,

–  zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.

 

Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni z KP PSP w Hrubieszowie:

– ogn. Michał Puszek

– st.sekc. Jakub Kuszaj

 

Po przeprowadzonych zajęciach grupa nauczycieli otrzymała zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz maseczki do prowadzenia resuscytacji i plakaty o tematyce udzielania pierwszej pomocy.

 

źródło i fot. KP PSP Hrubieszów