25 lutego 2024

Hrubieszów: Stypendia do 1,2 tys. dla studentów pielęgniarstwa

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił nabór wniosków na stypendia dla studentów III roku szkoły wyższej I stopnia lub II roku szkoły wyższej II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Reklamy

Stypendium może być przyznane w maksymalnej wysokości 1200 zł miesięcznie, na okres do 9 miesięcy studentowi, który zobowiąże się do podjęcia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przez okres co najmniej 3 lat.

Szczegóły:

Reklamy

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1425/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium.html