Hrubieszów: Szkolenie dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Filia w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli NGO i grup nieformalnych.

Reklamy

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w partnerstwie z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest realizatorem (operatorem) projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” na terenie województwa lubelskiego dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dotyczy udzielenia wsparcia młodym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z terenu województwa lubelskiego w formie mikrodotacji, szkoleń, konsultacji, doradztwa.

Projekt zakłada m.in. konkurs grantowy – nabór wniosków w terminie 1-28 luty 2019r. z pulą środków finansowych na granty 300 000,00zł gdzie pojedyncza dotacja wyniesie do 5000zł. Pragniemy poinformować, że dzięki szkoleniom we wszystkich powiatach województwa lubelskiego – zainteresowanie społeczności lokalnych, młodych organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych w realizację lokalnych inicjatyw było bardzo duże. Na konkurs grantowy w latach 2014r.-2018r. wpłynęło ponad 2400 projektów z woj. lubelskiego.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów projektu odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Filii BAAR w Hrubieszowie przy ul. Ludnej 15.

Osoba do kontaktu: Halina Maciocha Specjalista ds. szkoleń – tel. 503 306 556, e-mail: h.maciocha@barr.org.pl

Szczegółowe informacje o projekcie i oferowanym wsparciu dostępne są na stronie projektu www.lubelskielokalnie.lbl.pl 

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowany jest z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.