27 maja 2024

Hrubieszów: W Urzędzie Miasta uruchomiono punkt bezpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Hrubieszów uruchomiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji.

 

Pomoc prawna realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Oferta pomocy skierowana będzie do osób niezamożnych, z bardzo prostą metodą weryfikacji uprawnień – przez złożenie oświadczenia.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Sali konferencyjnej Urzędu w każdy dzień roboczy:

– poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00,

– wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00,

– środy od godz. 15:00 do 19:00.

 

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej można liczyć na poinformowanie o aktualnym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą, prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie stosownego oświadczenia. Wymagane są również wcześniejsze zapisy telefoniczne.

 

info: UM Hrubieszów