23 września 2023

Hrubieszów: Zadłużenie miasta i koszty obsługi długu

Władze Hrubieszowa przedstawiły „Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022”.

Reklamy

Czytamy w nim m.in:

W 2022 roku miasto zaciągnęło zobowiązania finansowe w wysokości 13 mln zł, wyemitowano obligacje komunalne z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Reklamy

Zadłużenie ogółem Miasta Hrubieszowa oraz koszt jego obsługi w latach 2018 − 2022 przedstawia poniższa tabela.

Wzrost kosztów obsługi zadłużenia wynika nie tylko z zaciągnięcia nowych zobowiązań. Przede wszystkich jest to efekt bardzo dużych wzrostów stóp procentowych w ostatnim czasie, które mają wpływ na stawkę WIBOR, będącą elementem oprocentowania kredytów, pożyczek i obligacji – czytamy w opracowaniu.

Reklamy

Więcej informacji w raporcie:

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022

źródło: BIP / UM Hrubieszów


Zobacz też:

Spacer po Hrubieszowie – 2.06.2023 [ZDJĘCIA]

Spacer po Hrubieszowie – 2.06.2023 [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →