17 czerwca 2024

Hrubieszów: Zebranie mieszkańców osiedla Podgórze

Zarząd osiedla Podgórze w Hrubieszowie zwołuje na dzień 24 kwietnia 2019 r. (środa), zebranie mieszkańców osiedla, na którym ma być dokonany wybór zarządu i przewodniczącego zarządu.

Reklamy

 

Zebranie rozpocznie się w Hotelu Restauracji Szałas, przy ul. Wyzwolenia 31 o godz. 17.00.

 

Proponowany porządek zebrania:

Reklamy

1. Otwarcie Zebrania Mieszkańców.

2. Przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców.

Reklamy

3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji.

4. Konsultacje w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy łączącej ul. Gródecką z ul. Nową.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór władz samorządu mieszkańców.

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 3,

b) wybór członków Zarządu osiedla.

7. Dyskusja, wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

(UM)