Hrubieszów: Zebranie mieszkańców osiedli Kolejarz, Piłsudskiego i Polna

Zapraszamy na zebranie mieszkańców osiedli Kolejarz, Piłsudskiego i Polna.

Reklamy

Zebranie odbędzie się w dniu 21 października br. w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Listopadowej 12, o godz. 17:00.

­

Reklamy
­
Obwieszczenie Przewodniczących Osiedli Polna Kolejarz i Piłsudskiego z dnia 13 października 2022 r.w sprawie zwołania wspólnego zebrania mieszkańców

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Polna stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Kolejarz stanowiącego załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli oraz § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Piłsudskiego stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412 i z 2019 r. poz. 1784) zwołujemy na dzień
21 października 2022 (piątek), na godz. 17:00 wspólne zebranie mieszkańców osiedli Polna, Kolejarz i Piłsudskiego.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Informacja Burmistrza o założeniach budżetu miasta na 2023 rok.

5. Dyskusja.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Listopadowa 12.

­

Przewodniczący Zarządu osiedli – Polna, Kolejarz, Piłsudskiego:

Tomasz Antoniuk, Danuta Kowalska, Paweł Zając

­


Zobacz też:

Hrubieszów: Jedynka – Szkołą Myślenia Pozytywnego [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Jedynka – Szkołą Myślenia Pozytywnego [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →