Hrubieszów: Złóż wniosek o dofinansowanie pokrycia dachowego i usunięcia eternitu

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2015 roku dofinansowania polegającego na sfinansowaniu kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego i usunięcia eternitu z budynku mieszkalnego.

Reklamy


Dofinansowanie mogą otrzymać tylko osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest jeżeli nieruchomość nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawcy muszą spełniać warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Reklamy

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15.

Wnioski będą przyjmowane w dniach: 2 – 13 marca 2015r.

Druki wniosków są do pobrania w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15 oraz tutaj.

Szczegółowe regulacje dotyczące tego dofinansowania zawarte są w regulaminie. Dodatkowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela Gminny Koordynator – Pan Andrzej Lisowski (tel. 84 696 23 80 wew. 55).

Program realizowany jest ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

 

 

źródło: UM Hrubieszów