I sesja Rady Miasta nowej kadencji

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców! Ślubuję!!!” – oto tekst roty ślubowania, które złożyli dziś na I sesji Rady Miasta nowo wybrani radni.

Reklamy

Obrady poprowadziła Radna Seniorka Lucyna Piątkowska, a zaczęły się one od minuty ciszy upamiętniającej tragiczną śmierć śląskich górników.

Podziękowania dla radnych poprzedniej kadencji i życzenia pomyślnych obrad na ręce nowych przekazali kapłani hrubieszowskich parafii – ks. prałat Gawlik i ks. proboszcz Koziński.

Po przyjęciu porządku obrad, na wniosek radnego Kawalca, z powodu nierozstrzygniętego jeszcze wybory Burmistrza Miasta, jednogłośnie przerwano sesję do przyszłego wtorku, kiedy to zostaną wybrani – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta.

zobacz zdjęcia >>