18 czerwca 2024

Iza Mrozowska ze Staszica stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

Izabela Mrozowska z hrubieszowskiego Staszica, jako jedyna w powiecie hrubieszowskim, została nagrodzona stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Reklamy

Z dumą i radością zawiadamiamy o sukcesie uczennicy kl. 3 B I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica, Izabeli Mrozowskiej, której praca nad kształtowaniem swojej wiedzy i zainteresowań została doceniona na arenie ogólnopolskiej. Iza jako jedna wraz z 25 innymi uzdolnionymi uczniami z woj. lubelskiego, a jedyna w powiecie hrubieszowskim, została nagrodzona stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Na to szczególne wyróżnienie Izabela pracuje od początku nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Staszica. Swoją uwagę kieruje w stronę języka rosyjskiego i biologii i w tych dziedzinach zdobywa zaszczytne laury.

Reklamy

Najważniejsze sukcesy Izabeli:

– 2019/2020 – Finalistka Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego, udział w X Międzynarodowym Konkursie Puszkinowskim „Что в имени тебе моём?”, etap okręgowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;

Reklamy

– 2020/2021 – Finalistka etapu centralnego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Finalistka Międzynarodowego Konkursu „Żywa klasyka”. Laureatka Międzynarodowego Festiwalu J. Rosyjskiego. Finalistka VI Festiwalu J. Rosyjskiego w Moskwie 2021, stypendium Prezesa Rady Ministrów;

– bieżący rok szkolny: tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska”, Laureatka VI Festiwalu J. Rosyjskiego w Moskwie 2021.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

• laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

• laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

• uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

• uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

• uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Są to uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021. Wysokość stypendium Ministra Edukacji i Nauki wynosi 3000 zł.

Iza, serdeczne gratulacje oraz najwyższe słowa uznania dla Twojej pracy!

­­

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Laur dla Karoliny Filii ze Staszica zdobyty w diecezjalnym konkursie (ZDJĘCIA)

Laur dla Karoliny Filii ze Staszica zdobyty w diecezjalnym konkursie (ZDJĘCIA)