Jak prawidłowo przeprowadzić transakcję M&A?

Połączenia koncentryczne dotyczą zazwyczaj firm powiązanych geograficznie lub rynkowo. Transakcje te wykonują również podmioty niezależne względem siebie. Warto wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzane są fuzje oraz przejęcia.

Due diligence

Transakcje M&A poprzedza dokładna analiza, pozwalająca określić ryzyko inwestycyjne. W ramach due diligence analizie podlega finansowy, techniczny oraz prawny dział danego przedsiębiorstwa. Na podstawie zgromadzonych danych dokonuje się obiektywnej wyceny danej spółki. Analiza przeprowadzana jest zazwyczaj przez kancelarie adwokackie lub firmy outsourcingowe. Due diligence pozwala ocenić obecną sytuację firmy. Analiza niweluje ryzyko związane z ulokowaniem kapitału w konkretną spółkę. Zakres działań dostosowany jest do działalności firmy oraz konkretnego obszaru rynkowego. Na podstawie wyników due diligence można ustalić właściwą strategię negocjacyjną. Metoda w znaczący sposób wpływa na szansę zawarcia korzystnego porozumienia pomiędzy stronami transakcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/specjalizacje/transakcje-ma.

Wycena i negocjacje

Due diligence stanowi wstęp do negocjacji. Spółka zostaje wyceniona na podstawie zgromadzanych danych. Najczęściej stosuje się podejście dochodowe. Zdarza się jednak, iż wykorzystywana jest metoda porównań rynkowych oparta na właściwych mnożnikach. Odrębnej analizie podlega opłacalność transakcji. Negocjacje akwizycyjne powinny więc uwzględniać cele biznesowe oraz kompetencje pracowników. Integracja pozaakwizycyjna powinna natomiast obejmować realizację procesu konsolidacyjnego i wprowadzenie restrukturyzacji. Dzięki takiemu podejściu można w łatwy sposób zwiększyć efektywność pozyskanych w ramach transakcji zasobów. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej https://www.tgc.eu/specjalizacje/upadlosc-i-restrukturyzacja.

Transakcje M&A są bardzo złożone. Składają się one bowiem z kilku etapów. Warto więc skorzystać z oferty kancelarii adwokackiej dostępnej na stronie internetowej https://www.tgc.eu/,, by cały proces został przeprowadzony poprawnie.

(tekst i fot. mat. partnera)