Jak zaoszczędzić, rozliczając PIT ze swoim dzieckiem?

Prawo podatkowe pozwala na rozliczanie się z potomstwem, jeżeli jesteśmy rodzicami samotnie wychowującymi dziecko. Preferencyjny sposób rozliczenia opłaca się niezależnie od dochodu.

Reklamy

Materiał reklamowy

 

Aby można było skorzystać z tej formy rozliczenia, rodzic musi przede wszystkim samotnie sprawować władzę rodzicielską. Nie ma przy tym znaczenia jego stan cywilny, liczy się rzeczywista sytuacja życiowa, w której się on znajduje. Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, ale oboje posiadają pełne prawa rodzicielskie, żadne z nich nie może rozliczyć się w ten sposób.

Ponadto, kolejnym warunkiem skorzystania z tej preferencyjnej formy rocznego rozliczenia PIT z dzieckiem, jest jego niepełnoletniość lub wiek maksymalnie do 25 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę. Warto wiedzieć, że jeżeli małoletni potomek wejdzie w związek małżeński, staje się pełnoletnim obywatelem (nawet jeżeli się później rozwiedzie przed 18 rokiem życia). Ograniczenia wiekowe nie obowiązują, w przypadku gdy dziecko otrzymuje rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny.

Dodatkowo, jeżeli dziecko ma powyżej 18 lat i uczy się, nie może przekraczać rocznie dochodu 3089 zł (otrzymane renty nie są wliczane do tej kwoty). Powyższe ograniczenie dotyczy osób, które osiągają dochód opodatkowany skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Natomiast w przypadku gdy rodzic i/lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą i wybrali sposób opodatkowania ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym, nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia (nie dotyczy najmu objętego ryczałtem, realizowanego poza działalnością gospodarczą). Dochody dzieci, takie jak sprzedaż nieruchomości, dochody zwolnione z podatku (stypendia itp.) lub dochody, od których płaci się podatek w formie ryczałtu (odsetki z lokat bankowych), nie są wliczane do dochodów, które po przekroczeniu bariery 3089 zł rocznie, powodują utratę prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Obliczenie podatku następuje poprzez podzielenie na pół naszego dochodu, obliczenie podatku od otrzymanej kwoty, odjęcie 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) i pomnożenie wyniku przez 2. W praktyce otrzymany podatek będzie niższy właśnie o 556,02 zł, niż gdybyśmy rozliczali się w tradycyjny sposób.

Prawo nie precyzuje, ile dni w ciągu roku rodzic musi samotnie wychowywać dziecko, by móc się z nim rozliczać. Jeżeli więc rodzic weźmie rozwód w grudniu, ma prawo do wspólnego rozliczenia się ze swoją pociechą za rok, w którym się rozwiódł. Warto wiedzieć, iż ustawodawca dopuszcza również sytuację, w której rozliczamy się ze swoim dzieckiem, nawet jeżeli ma ono już swoje potomstwo.

 

fot. mat. sponsora