20 maja 2024

Jarmark Hrubieszowski

HrubieszówHrubieszów

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na JARMARK HRUBIESZOWSKI – targi sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa, pamiątkarstwa. Impreza o charakterze międzynarodowym towarzysząca XIV NADBUŻAŃSKIM SPOTKANIOM ARTYSTYCZNYM.

Jarmark odbędzie się w dniu 21 czerwca 2009 r. od godziny 9.00 na placu Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Organizator zabezpiecza stoiska kiermaszowe.

Nie akceptujemy stoisk: odpustowych, z wyrobami pirotechnicznymi, zapachowymi.

Wypełnioną kartę zgłoszeń prosimy dostarczyć do dnia 12 czerwca 2009 r. na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22 – 500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. ( 084 ) 696 26 15.
Szczegółowych informacji udziela Andrzej Marut – organizator Jarmarku.

Uwaga!
Uczestnictwo w Jarmarku musi być zgłoszone i potwierdzone przez organizatora.
Akredytacja za stoiska handlowe w kwocie od 20 – 50 zł. w dniu Jarmarku.

________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
JARMARK HRUBIESZOWSKI – 2009
/ prosimy wypełnić drukowanymi literami /

……………………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko /

……………………………………………………………………………………
/ dokładny adres zamieszkania /

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
/ podać specyfikę prezentowanych wyrobów /

………………………………………
podpis uczestnika

Hrubieszow LubieHrubie 2009