13 kwietnia 2024

Jest absolutorium i pieniądze na drogi

Hrubieszów

Chociaż samorządy mają czas na uchwalenie absolutoriów do końca czerwca, Rada Miejska w Hrubieszowie zrobiła to dwa miesiące przed terminem. Podczas sesji w piątek 29 kwietnia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zostało przyjęte jednogłośnie.

Ponadto rada zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej samorządom: wojewódzkiemu i powiatowemu, na realizacje inwestycji drogowych.

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową na terenie miasta, czyli ulic: Żeromskiego i Dwernickiego ma być wybudowane rondo. W tym rejonie znajduje się m.in. jedna z hrubieszowskich szkół, panuje duży ruch i często dochodzi do wypadków i kolizji. Radni uznali, że zapędy kierowców może ograniczyć właśnie rondo. Dlatego zgodzili się przekazać województwu lubelskiemu 100 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji technicznej tej inwestycji. Wykonawstwem robót ma się zająć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Oprócz tego miasto przeznaczyło 70 tysięcy również na dokumentację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Zamojskiej, Staszica i Leśmiana. Radni podzielili opinie, że zamontowanie świateł powinno udrożnić ruch w tej części miasta.

Rada Miejska zgodziła się także na partycypowanie w kosztach inwestycji drogowych, prowadzonych na terenie Hrubieszowa przez Powiat Hrubieszowski. Radni przeznaczyli m.in. 30 tysięcy złotych na budowę chodnika przy ul. Listopadowej.

Ponadto podczas piątkowej sesji podsumowano wybory samorządów osiedlowych. W 6 na 9 rad osiedlowych ich mieszkańcy zaufali dotychczasowym przewodniczącym. W pozostałych 3 przypadkach wybrano nowe osoby.

***

Źródło:
www.ias24.eu