15 lipca 2024

Jolanta Janiec – druga bibliotekarka w Polsce – dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

Jolanta Janiec wygrała konkurs na stanowisko dyrektora miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W uzasadnieniu wyboru czytamy:

Oferta złożona przez panią Jolantę Janiec zawierała wszystkie wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a dołączone do oferty dokumenty potwierdziły spełnianie przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Reklamy

Pani J. Janiec posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ponad 20-letni staż pracy. Jest absolwentką Studium Bibliotekarskiego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (kierunek: animator i menedżer kultury oraz pedagogika), I edycji Szkoły Trenerskiej STOP, Kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „Dobre Spotkanie – jak to zrobić”, Szkoły Liderów PAFW, uczestniczką i ambasadorką Programu LABiB, Projektów „Czytanie dziedzictwa kultury” Ośrodek Brama Grodzka Tetr NN w Lublinie oraz I edycji Akademii Partycypacji Społecznej „Przystanek Animacja’, a także Akademii Partycypacji Społecznej ”Desant Animacyjny”. Posiada również certyfikat w zakresie przygotowania do towarzyszenia seniorom w uczeniu się L3M Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori i wielu innych.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Panią Jolantę Janiec odpowiedniej wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Reklamy

Jolanta Janiec jest ponadto animatorem działąjącego przy HDK klubu seniora i opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta. Na stanowisko dyrektora MBP została wybrana na 7-letnią kadencję.

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Jolanta Janiec w „Bitwie o kulturę”

WIADOMOŚCI – Jolanta Janiec laureatką Stypendium im. Olgi Rok

WIADOMOŚCI – Magazyn reporterów TVP Lublin o Jolancie Janiec – drugiej bibliotekarce w Polsce

WIADOMOŚCI – TVP Lublin, Dziennik Wschodni, Radio Lublin i WBP o Jolancie Janiec – drugiej bibliotekarce w Polsce

WIADOMOŚCI – Jolanta Janiec druga w Polsce! Podziękowania

WIADOMOŚCI – Jolanta Janiec Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2017!