Kolejne miliony na pomoc dla przedsiębiorców z powiatu hrubieszowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie otrzymał dodatkowo kwotę 4 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla przedsiębiorców z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Na wniosek złożony przez Starostę Hrubieszowskiego – po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, otrzymał dodatkowe środki na łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią w powiecie hrubieszowskim.

 

Program pomocy obejmuje m.in.:

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

– niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

 

info: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Pomoc dla hrubieszowskich przedsiębiorców – złożono 1364 wnioski, podpisano 440 umów

WIADOMOŚCI – Ponad 6 milionów na pomoc dla przedsiębiorców z powiatu hrubieszowskiego

POWIAT – Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców z terenu powiatu hrubieszowskiego