23 lipca 2024

Konkurs fotograficzny „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie”

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury ogłasza konkurs fotograficzny pod tytułem „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie” organizowany w ramach edukacyjnego projektu ekologicznego EKO – ZDOBYWCY.

Reklamy

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży ciekawostkami otoczenia przyrodniczego. Zadaniem młodych „podglądaczy” będzie wykonanie jak najciekawszych zdjęć środowiska naturalnego oraz sytuacji z udziałem zwierząt i ptaków w otoczeniu przyrodniczym. Efektem konkursu będzie wystawa najciekawszych prac konkursowych wybranych przez komisję konkursową, a laureaci rywalizacji konkursowej otrzymają ciekawe nagrody.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa realizuje projekt pod nazwą „EKO – ZDOBYWCY” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przeznaczonych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach projektu odbędą się wycieczki charakterze poznawczo-edukacyjnym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do ciekawych miejsc między innymi do Jura Parku w Bałtowie, Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Zwierzyńcu, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie,  konkurs fotograficzny „Ciekawostki przyrodnicze w obiektywie”, quizy dla przedszkolaków, konkursy dla szkół podstawowych oraz Objazdowe Kino Ekologiczne. Ponadto w ramach projektu odbędzie się konferencja „Ekologiczne Lubelszczyzna”.

Zapraszamy szkoły i młodzież do uczestnictwa w projekcie „EKO – ZDOBYWCY”

Reklamy


REGULAMIN »

KARTA ZGŁOSZENIA »

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

Kontakt i więcej informacji: 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury

22-500 Hrubieszów

www.saak.org.pl

tel. 84 696 4880