24 maja 2024

Konkurs Historyczny Wiedzy o Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Nagrodzeni w IV edycji zostali: I nagroda: Marta Bednarz za pracę pt. „Stanisław Bodes”, II nagroda: Gabriela Gałecka za pracę pt. „Hubal niepokorny bohater”, III nagroda: Barbara Szwiec za pracę pt. „W kręgu hrubieszowskich pereł”.

***

Dnia 29 września 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, przy współpracy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica zorganizowała finał IV edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Hrubieszowie i ludziach z nim związanych.

Konkurs miał formę pisemną, skierowany był do uczniów I i II klas gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Hrubieszowa. Jego celem było propagowanie wiedzy o mieście, doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł i opracowań, kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie dorobku wybitnych ludzi związanych z regionem Hrubieszowskim, ponadto upamiętnienie rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu.

Są w Polsce zakątki niepowtarzalne i nie do końca odkryte, takie jak Hrubieszów. Są ludzie, którzy zaznaczyli się w szczególny sposób dla tego miejsca, a pamięć o nich przygasa. Są osoby i instytucje, które mają świadomość, że historia, tradycja i ciekawe atuty mogą być inspiracją do podejmowania nowych, interesujących przedsięwzięć utrwalających regionalną tożsamość – organizatorzy konkursu znajdują się w ich gronie. Konkurs Historyczny Wiedzy o Hrubieszowie i ludziach z nim związanych powoli wrasta w tradycje regionalizmu Hrubieszowa. Z roku na rok zyskuje nowych sympatyków. W tej edycji nowością były warsztaty historyczne prowadzone przez pracowników Muzeum im. St. Staszica. Okazały się one bardzo przydatne uczestnikom, dlatego też pozostaną stałym elementem kolejnych edycji.

Na tegoroczny Konkurs wpłynęły 22 prace. Zgodnie z regulaminem Jury wyłoniło najlepsze.

Nagrodzeni w IV edycji zostali: I nagroda: Marta Bednarz (Gimnazjum nr 3) za pracę pt. „Stanisław Bodes”, II nagroda: Gabriela Gałecka (Gimnazjum nr 3) za pracę pt. „Hubal niepokorny bohater”, III nagroda: Barbara Szwiec (Gimnazjum nr 1) za pracę pt. „W kręgu hrubieszowskich pereł ”.

Nagrodzone prace ujęły Jury swoją innowacyjnością, otwartością, sposobem ujęcia tematu, a przede wszystkim samodzielnością i ogromem pracy, jaki uczestnicy włożyli w ich przygotowanie. Wywiady, analiza obrazów i wierszy, osobiste ustosunkowanie się do tematu oraz widoczne przejawy patriotyzmu lokalnego to nieodparte atuty laureatów.

Konkurs promuje ideę „małej ojczyzny”, prowokuje do poszukiwań i odkrywania historii, motywuje do badań i uwrażliwia. Zrozumienie i odczucie swojego najbliższego otoczenia ma często decydujący wpływ na widzenie i rozumienie świata przez młodych ludzi. Tożsamość kulturowa jednostki jest często sterem w przyszłym dorosłym życiu. Świadomość tego skąd pochodzimy i gdzie możemy zawsze powrócić daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a z nimi siłę do zdobywania innych dalekich światów, choć bardzo często stanowi też pozytywny impuls do ulepszania tego, z którego wyrastamy. Uczestnicy IV edycji w/w konkursu na pewno zyskali nową wiedzę i umiejętnie z niej skorzystali.

***

tekst:
Jolanta Janiec
Kierownik Działu Udostępniania
MBP w Hrubieszowie

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009