18 kwietnia 2024

Konkurs „Najlepsze posesje i balkony – Hrubieszów 2008”

Podobnie, jak w latach ubiegłych organizowany jest w Hrubieszowie konkurs „Najlepsze posesje i balkony – Hrubieszów 2008”. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.

I etap zostanie rozstrzygnięty w obrębie osiedli, gdzie zarządy samorządów mieszkańców dokonają wyboru 5 najładniejszych posesji osób fizycznych oraz balkonów (ogródków przyblokowych), prosząc właścicieli o zgodę na udział w konkursie.

II etap przeprowadzony zostanie w skali ogólnomiejskiej i wezmą w nim udział laureaci I etapu. Dodatkowo w II etapie zostaną ocenione posesje osób prawnych.

Zasady konkursu określa zamieszczony poniżej regulamin, który będzie dostępny również u przewodniczących zarządów osiedli i w Urzędzie Miasta Hrubieszowa.

Przewidziane są nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zadbania o swoje posesje i balkony oraz wyrażenie zgody na udział w konkursie, jeżeli zwróci się o to zarząd osiedla.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
(-) Zbigniew Dolecki